Bagaimana pula sekarang cukai GST akan dikenakan kepada ubat-ubatan? 零税率的医药名单

Polisi Kesihatan Kebangsaan Malaysia 2006 menyatakan semua jenis ubat perlu dikecualikan cukai untuk memastikan pesakit mempunyai akses kepada ubat-ubatan. Ini bercanggah dengan keadaan semasa di mana GST dikenakan. Bagaimana pula sekarang cukai GST akan dikenakan kepada ubat-ubatan?

我想知道零税率的医药名单。

Asked on May 12, 2015 2015-05-12 06:55:41 Consumer (消费者)
Add Comment
1 Answer(s)

可以到关税网站下载国家基本药物目录,就可以知道零税率的医药名单。
资料来源:《星洲GST信箱

Terdapat kira-kira 4215 jenis ubat-ubatan tidak dikenakan GST seperti yang disenaraikan dalam Senarai Ubat Penting Kebangsaan yang boleh diperolehi di dalam Portal GST. Lihat Senarai ubatan berkadar sifar.
Hanya ubatan yang tidak termasuk didalam senarai tersebut dikenakan GST.

Source : 106 Questions Response by Customs

Answered on May 12, 2015. 2015-05-12 06:56:25
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.